Do wakacji pozostało

---

Trening Umiejętności Społecznych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży przy współpracy Credit Suisse stworzyła projekt 'Trening Umiejętności Społecznych'

Celem projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które zwiększają możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy. A także wpływają na jakość życia osobtistego

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tym projekcie.
Liderem jest mgr inż. Beata Stępniewicz

  1. Samoloty pasażerskie - R. Porzyc i T. Papidze

  1. Sprawozdanie z realizacji projektu 2015-2016

  2. Fotoreportaż z TUS-u

  3. Sprawozdanie z realizacji projektu 2013-2014

  4. Sprawozdanie z realizacji projektu 2014-2015

  5. Fotoreportaż z Treningu Umiejętności Społecznych