Technik logistyk o specjalności "Logistyka w Siłach Zbrojnych RP"
- klasa mundurowa

Umundurowanie kupują rodzice

Przedmioty nauczane w tej specjalizacji:

  1. Podstawy wychowania obywatelskiego i wojskowego
  2. Systemy i strategie obronności
  3. Pomoc przedmedyczna
  4. Sporty obronne i terenoznawstwo
  5. Systemy logistyczne w służbach mundurowych
KlasaIlość
miejsc
ZawódNauczane językiRozszerzeniaPrzedmioty brane pod
uwagę przy rekrutacji
Więcej
1TLi32Technik logistyk
"Logistyka w Siłach Zbrojnych RP"
klasa mundurowa**
język angielski lub język niemieckigeografia, język angielskijęzyk polski, matematyka,
język obcy, informatyka
więcej