Informatyka
leszekszpiech@poczta.wp.pl

Zespół Szkół Logistycznych
we Wrocławiu.
Informatyka zakres podstawowy


Podręcznik dla IV etapu edukacyjnego
Po prostu Informatyka

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne - www.wsip.pl

Nr ewidencyjny w wykazie: 516/2012
Platforma edukacyjna: wsipnet.pl