Zespół Szkół Logistycznych - Technikum Nr 12, Branżowa Szkoła Nr 12, ul. Jana Wł. Dawida 9/11
Do wakacji pozostało

---

Aktualności

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego

Ogłaszamy konkurs dotyczący znajomości życia i twórczości Jana Kochanowskiego(przypominamy,że jest to poeta ogwiazdkowany). Chętnych zapraszamy 24 października 2018 roku o godz. 12.20 do sali 34. Przewidywane nagrody!!!

2018-10-21;   Beata Śliwińska

Wycieczka zawodoznawcza w zawodzie technik transportu kolejowego

W dniu 26.09.2018 r. młodzież z klasy II i III, ucząca się w zawodzie technik transportu kolejowego oraz klasa II technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, w ramach wycieczki zawodoznawczej skorzystała z przejazdu pociągiem "Pendolino" na odcinku Wrocław Główny - Opole Główne. Celem tej wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą drużyny trakcyjnej oraz konduktorskiej na składzie pociągu zestawionego z "Pendolino". Niektórzy uczniowie mieli okazję po raz pierwszy wziąć udział w jeździe pociągiem zestawionym z EZT - Pendolino Spółki "PKP Intercity" S.A. Wrażenia z wycieczki były niesamowite. Młodzież podczas przejazdu uważnie słuchała obsługi pociągu dotyczącej wykonywania obowiązków służbowych podczas pracy na składzie pociągu w Spółce "PKP Intercity" S.A.
W drodze powrotnej uczniowie skorzystali z przejazdu pociągiem "TLK" Spółki "PKP Intercity" S.A. Na zakończenie wycieczki młodzież podkreśliła, że praca na składzie pociągu "Pendolino" jest bardzo odpowiedzialna i satysfakcjonująca. Niektórzy już zdecydowali, że chcieliby po ukończenie szkoły i zdaniu pomyślnie egzaminów zawodowych zasilić szeregi w drużynach konduktorskich i trakcyjnych.
Wycieczka wniosła dużo wiedzy praktycznej i pozwoliła na czynny udział w pracach drużyn konduktorskich oraz trakcyjnych.
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu serdecznie dziękuje Dyrektorowi Zakładu Zachodniego w Poznaniu, a w szczególności Panu Z-cy Dyrektora d/s. handlowych za udostępnienie przejazdu pociągiem "Pendolino" oraz możliwość obserwacji pracy pracowników drużyn wykonujących swoje zawodowe czynności w ruchu ciągłym pociągów.

Roland Potoczny

2018-10-11;   L S

XXI Dolnośląski Festiwal Nauki

25 września 2018r. uczniowie klas 4 TL1, 4TL2, 4TLi i 2 TL2 wraz z wychowawcami wysłuchali w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki wykładów pt. Kryminalne zagadki statystyk: jaka jest nasza (nie)wiedza o przestępczości?” oraz „Patologie i zaburzenia społeczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Po wykładach odbyło się forum dyskusyjne, podczas którego nasi uczniowie zadawali wiele pytań prowadzącym. Następnie udaliśmy się na Politechnikę Wrocławską, gdzie młodzież obejrzała dwie wystawy- pierwszą, poświęconą pamięci polskim awangardzistom i drugą- przygotowaną przez studentów II roku Wydziału Architektury pt. „Inter-akcje”, której tematem była fascynacja twórczością artystów światowej sławy, mających swoje miejsce w historii malarstwa.

2018-10-08;   Beata Śliwińska

Pamiątki 1918-1945

Zbliżająca się setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest niepowtarzalną okazją do podjęcia działań, w których chcielibyśmy uczcić wysiłek naszych przodków, którzy przed stu laty wywalczyli suwerenność. Pragniemy przybliżyć czas heroicznej walki o wolność oraz ukazać młodzieży realia codziennego życia i jego cichych bohaterów - zwyczajnych Polaków, zachowane w postaci pamiątek z okresu II Rzeczypospolitej. Zwracamy się do całej społeczności szkolnej o pomoc w organizacji wystawy pamiątek z lat 1918-1945. Prosimy o udostępnienie( przekazanie lub wypożyczenie) przedmiotów, dokumentów lub ich kopii, zdjęć, książek z lat 1918-1945. Pamiątki można przynosić do sali 36.
Marzena Krzempek

2018-10-03;   L S

Quiz historyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy na temat okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., a także wydarzeń, które wpłynęły na kształt granic II RP. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli historii.
Marzena Krzempek

2018-10-02;   L S

SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2018

11 i 12 września 2018 r uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami uczestniczyli w Salonie Maturzystów Perspektywy 2018. 11 września uczniowie klas 4 TLi i 4 TS wysłuchali wykładu motywacyjnego pt."Jak zdać maturę z matematyki czyli: jak się zmotywować? jak skutecznie się uczyć i zapamiętywać? jak wyznaczyć cel i go osiągnąć?", natomiast 12 września uczniowie klas 4 TL 1 ,4TL2 , 4P i 4 KAE usłyszeli wystąpienie na temat"Matura z języka obcego - czyli egzamin z porozumiewania się w języku obcym".

2018-10-01;   Ewelina Mielczarek

"Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań"

19-21 września 2018r. uczniowie klas 4TL 1, 4 TL2, 4 TP i 4 KAE brali udział w zajęciach pozaszkolnych w ramach realizacji unijnego projektu pn:"Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań". Zajęcia odbyły się w CRZ Krzywy Komin.

2018-10-01;   Ewelina Mielczarek

NARODOWE CZYTANIE 2018

8 września 2018r. odbyła się siódma edycja NARODOWEGO CZYTANIA. Tym razem Para Prezydencka zdecydowała, że w trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości będzie to „Przedwiośnie” S. Żeromskiego.
Społeczność naszej szkoły włączyła się w tę szczytną akcję i 7 września na każdej lekcji języka polskiego odczytaliśmy fragmenty „Przedwiośnia”. Następnie każdy uczeń miał za zadanie stworzyć ilustrację do przeczytanego fragmentu.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wspaniałych prac naszych uczniów.

2018-09-24;   Beata Śliwińska

Wycieczka zawodoznawcza - Wrocław Główny

W dniu 18.09.2018 roku uczniowie klasy II Technikum nr 12 w zawodzie technik transportu kolejowego w ramach wycieczki zawodoznawczej czynnie brali udział w praktycznej lekcji, obserwując pracę dyżurnego ruchu i nastawniczego na nastawni dysponującej WGA na stacji Wrocław Główny.
Pod nadzorem Pana zawiadowcy, dyżurnej ruchu i nastawniczego uczniowie uczestniczyli w przygotowaniu drogi na wjazd / wyjazd pociągów pasażerskich ze stacji Wrocław Główny. Młodzież również mogła zapoznać się z SWDR, SEPE, a także czynnie obserwować wjazdy i wyjazdy pociągów ze stacji zgodnie z obowiązującymi przepisami kolejowymi. Jednocześnie podczas obserwacji pracy Pani dyżurnej ruchu lub Pani nastawniczej dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się pulpit sterowania ruchem kolejowym, na którym pod nadzorem dyżurnego ruchu młodzież mogła ułożyć drogę na wjazd pociągu.
Wycieczka ukazała pracę dyżurnego ruchu i nastawniczego, od strony praktycznej. Umożliwia to uczniom poznać swój przyszły zawód i ukazuje przyszły zakres obowiązków pracownika PLK na stanowisku dyżurnego ruchu, nastawniczego lub zwrotniczego.
Zespół Szkół Logistycznych we Wrocławiu serdecznie dziękuje Dyrekcji Zakładu PLK we Wrocławiu oraz Zwierzchnikom Sekcji we Wrocławiu za udostępnienie zwiedzenia nastawni dysponującej i możliwość obserwacji pracy pracowników zatrudnionych na tej nastawni.

2018-09-21;   Roland Potoczny

Staże zagraniczne do Hiszpanii i Bolonii.

Serdecznie zapraszamy uczestników wyjazdu na staże zagraniczne do Hiszpanii i Bolonii wraz z rodzicami na spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu.
Spotkanie odbędzie się 26.09.2018 r w sali 40 o godz. 15.00.

2018-09-14;   L S

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018-2019

Rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 3 września 2018 r o godzinie 9.15.

2018-08-27;   L S

Uwaga nauczyciele

Nauczycieli uprzejmie informujemy, że Rada pedagogiczna odbędzie się w środę 29.08. 2018
od godzinie 9.30.- 15.00 a
Dni gospodarcze 30 i 31 sierpnia od godz. 9.30.

2018-08-27;   L S