Do ferii pozostało

---

Aktualności

Zmiana nazwy szkoły
Pismo Dyrektora Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo
Rodzice ucznia Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23
Zgodnie z art. 549 ust. 1 ustawy z d nia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), na podstawie Uchwały Nr XXXV/746/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu oraz Upoważnienia nr 247/IV/2015 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 września 2015 r., zawiadamiam o zamiarze zmiany z dniem 1 września 2017 r. nazwy Zespołu Szkół nr 23 im. Stanisława Staszica na "Zespół Szkół Logistycznych" przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu.
W skład Zespołu Szkół Logistycznych wejdą: Technikum nr 12 im. Stanisława Staszica, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12 im. Stanisława Staszica oraz Szkoła Policealna nr 12.
Zamiar przekształcenia wynika z konieczności dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, a zmiana nazwy zespołu uwzględnia obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
Uczniowie Technikum nr 12 będą od 1 września 2017 r. kontynuować naukę w tych samych zespołach klasowych, z tymi samymi nauczycielami.
Z poważaniem
U up. Prezydenta Wrocławia
Ewa Szczęch
Dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

2017-02-09;   L S

Nabór do PROJEKTU

Ogłaszamy nabór do Projektu Zawodowego organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszam na spotkanie informacyjne we wtorek o godz. 15.00 do auli szkolnej.
Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w chwili podpisywania deklaracji uczestnictwa spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest osobą w wieku 15-19 lat
b) uczęszcza do klasy o profilu spedycyjnym lub logistycznym
Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
a) szkolenia grupowe z zakresu kompetencji interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy.
W trakcie szkoleń uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe i piśmiennicze oraz zaświadczenie wydane przez Realizatora Projektu. Zajęcia będą odbywały się w szkole.
Po ukończonym szkoleniu interpersonalnym uczeń będzie mógł wziąć udział w:
b) kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych (operator wózków widłowych, operator suwnic, transport i spedycja międzynarodowa-umowy, ubezpieczenia, konwencje CMR)
lub
płatnym (1750 zł) stażu zawodowym
oraz
wycieczce zawodoznawczej dla uczniów, którzy wykażą się najlepszymi wynikami w nauce i będą brali udział w kursach specjalistycznych.

2017-01-27;   Agnieszka Skarupa

Szkoła z tradycjami

Obchody 70-lecia naszej szkoły stały się dobrą okazją do refleksji na temat tego, w jaki sposób szkoła wpływała na jej uczniów i pracowników oraz jak oni wpisali się w jej dzieje.
Aby zbudować w świadomości dzisiejszych uczniów obraz przeszłości szkoły, zdecydowaliśmy się na cykl spotkań z nauczycielami, którzy pracowali tu przed laty. W ubiegły wtorek mieliśmy przyjemność gościć Pana Zbigniewa Lubczyńskiego wieloletniego dyrektora placówki, Pana Romualda Dunicza – nauczyciela wydziału kolejowego oraz Pana Józefa Sambora – nauczyciela przedmiotów kolejowych. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1 TL1, 2TL2, 2 TP, 4TP, 4TAT.
Młodzież dowiedziała się jakie były kierunki kształcenia, w jaki sposób odbywano praktyki (także nieformalnie, z inicjatywy uczniowskiej, bez wiedzy kadry pod okiem zaprzyjaźnionych kolejarzy).
Nasi goście w ujmujący sposób poruszyli kwestię dyscypliny w szkole, która przejawiała się m.in. w drobiazgowej kontroli wymaganych na co dzień mundurów oraz wyposażenia dodatkowego w postaci legitymacji, numerka do szatni, grzebienia, chusteczki i pilnika do paznokci. Podkreślali zarazem, że ich celem był wszechstronny rozwój uczniów. Współpracowano z koleją będącą wówczas nośnikiem postępu oraz z wyższymi uczelniami. Dbano o usportowienie młodzieży np. poprzez wyjazdy narciarskie, organizowano rajdy krajoznawcze po całej Polsce. Wpajano wartości: prawdę, piękno, dobro. Wymagano od uczniów dla ich dobra.
Z relacji uczestników wynika, że spotkanie było interesujące nie tylko ze względu na poruszane tematy ale także dzięki erudycji i humorowi szanownych gości, którym jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

2017-01-26;   M. Krzempek

„Medialny savoir-vivre”

W dniu 14 grudnia 2016 roku tematem lekcji wychowawczej w klasie 1 TLi był „Medialny savoir-vivre.”
Z Internetem mamy do czynienia praktycznie codziennie. Rozmawiamy na forach, serwisach społecznościowych, blogach, komunikatorach i za pośrednictwem wiadomości e-mail. Tworząc w sieci, wymieniając informacje, warto pamiętać o dobrych obyczajach. Zatem poznanie „internetowego kodu zachowania” jest niezbędne, aby poruszać się po Internecie bez problemów i być dobrze postrzeganym przez innych.
Biorąc to pod uwagę dyskutowaliśmy na lekcji na temat dobrych manier w tak powszechnym świecie online. W celu identyfikacji dobrych i złych nawyków komunikacji internetowej przeanalizowaliśmy w zespołach określone zadania. Uczniowie w odpowiedni sposób mieli zareagować na jakieś wydarzenie np. pogratulować wygranej w konkursie, przełożyć sprawdzian u nauczyciela przedmiotu, zareagować na złośliwe uwagi na swój temat na facebooku czy sprzeciwić się publikacji wypracowania na witrynie internetowej bez zgody autora tekstu. Uczniowie po kolei prezentowali swoje scenki i wyrażali swoją reakcję za pomocą sms-a, e-maila i wpisu na facebooku. Starali się wybrać takie formy komunikacji, aby były one najbardziej właściwe, biorąc pod uwagę odbiorcę, do którego się zwracamy i treść przekazu.
Wszystkie grupy z przydzielonych zadań wywiązały się wzorowo, pokazując jak zachować kulturalny sposób bycia w wirtualnym świecie oraz być jednocześnie asertywnym.
Warto więc popularyzować wszelkie formy grzeczności również w świecie mediów. Świadczy to o naszej kulturze osobistej, a sposób w jaki się zwracamy i wyrażamy własne myśli, zapewnia nam poprawne relacje międzyludzkie.
Sylwia Nejfert

2017-01-10;   Sylwia Nejfert

ERASMUS+ Uwaga!

Prosimy wszystkich uczestnikow o dostarczenie zdjec i filmikow z wyjazdow, robimy film promocyjny !!!
Termin przyszly wtorek (10.01.2017r.) - materialy najelepiej aby znajdowały się na nośniku (np płycie lub pendrivie), można również w sali 55 - zgrać je bezpośrednio na komputer.

2017-01-02;   E M