Do wakacji pozostało

---

Aktualności

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się na podwórku zewnętrznym obok budynku szkoły (w przypadku deszczu w sali gimnastycznej) o godzinie 9.00. Zbiórka klas o godzinie 8.45.

2014-08-28;   L S

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna odbędzie się 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 9:30.
Zapraszamy

2014-08-27;   L S

Podręczniki - klasy pierwsze

Podręczniki do klas pierwszych zostaną podane we wrześniu 2014 roku przez wychowawców.
Kiermasz książek używanych odbędzie się we wrześniu 2014 roku.

2014-08-25;   L S

Kurs przygotowujący maturzystów do egzaminu poprawkowego z matematyki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza maturzystów do skorzystania z kursów przygotowujących do egzaminu poprawkowego z matematyki.
Zajęcia w 15-osobowych grupach odbywać się będą w siedzibie MWSLiT. Koszt 5-dniowego kursu to 59 zł. Każdy maturzysta otrzyma zestaw darmowych materiałów dydaktycznych.
Korepetycje będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką. Po każdych zajęciach istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym.
W tym roku kursy odbędą się:
4-8 sierpnia 2014r. Poniedziałek-piątek - 10:00-15:00 - zajęcia dydaktyczne
15:00-16:00 - indywidualne konsultacje
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (można pobrać ze strony http://www.msl.com.pl zakładka aktualności) i odesłanie go na adres: matura@msl.com.pl

2014-08-24;   L S

Stypendium dla uczniów szkół fundowane przez PKP Polskie Linie Kolejowa S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. funduje stypendium dla uczniów.
O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

  • ukończył pierwszy semestr nauki,
  • osiągnął w poprzednim semestrze nauki średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 3,5 (z zastrzeżeniem §4 ust. 4),
  • otrzymał (co najmniej) dobrą ocenę z zachowania,
  • kształci się na kierunku/specjalności, która objęta jest systemem stypendialnym,
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
Stypendium już od 300 zł/miesiąc.
Zachęcamy uczniów naszej szkoły do przeczytania regulaminu.
Załącznik: Regulamin programu stypendialnego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2014-08-23;   L S