Sportowy Okrągły Stół - 2013
Zespół Szkół nr 23
 
Sportowy Okrągły Stół, w której uczestniczyli przewodniczący klas oraz grupa uczniów klasy 2TLA
     
Zdjęcia: Z. Jarek