Wspomnienia, twóczość

Napisz list na adres pocztowy leszekszpiech@poczta.wp.pl.
Podaj w nim:
  • imie i nazwisko, rok ukończenia szkoły,
  • typ szkoły, treść wspomnień/twórczość
  • opis zdjęć/komentarz

NIe można połączyć się z bazą danych