Wspomnienia, twóczość

Napisz list na adres pocztowy leszekszpiech@poczta.wp.pl.
Podaj w nim:
  • imie i nazwisko, rok ukończenia szkoły,
  • typ szkoły, treść wspomnień/twórczość
  • opis zdjęć/komentarz

Piosenka biesiadna

Upływa szybko życie
Upływa szybko życie,
Jak potok płynie czas.
Za dzień, za rok, za chwilę,
Razem nie będzie nas.

I nasze młode lata
Upłyną szybko w dal
A w sercu pozostanie
Tęsknota, smutek, żal.

Więc póki młode lata,
Póki wiosenne dni,
Niechaj przynajmniej teraz
Nie płyną gorzkie łzy.

Choć pamięć po nas zginie
Już za niedługi czas,
Niech piosnka w dal popłynie
Póki jesteśmy wraz.

A jeśli losów koło
Złączy zerwaną nić,
Będziemy znów po społu
Śpiewać, marzyć i śnić.
Zaśpiewajmy na balu